31 January 2007

On The Road

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm



30 January 2007

Orange Fly

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm


29 January 2007

Passenger

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm





28 January 2007

Ayler

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm




27 January 2007

Red Line

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm
 

26 January 2007

Italian Calligraphy

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm








25 January 2007

Dial Cartoon

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm


24 January 2007

Green Existence

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm







23 January 2007

Games

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm



22 January 2007

Phasis

collage on paper I colagem s/ papel I 11x11cm


21 January 2007

Window

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm

20 January 2007

North Sea

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm I SOLD














19 January 2007

Scales

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm




18 January 2007

L Gare

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm




17 January 2007

aa

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm




16 January 2007

Experimental Sweet Collage

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm




15 January 2007

N

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm

14 January 2007

Velvet Sketches

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm

13 January 2007

Earl Grey

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm




12 January 2007

Canceled

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm



11 January 2007

Arabesque

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm





10 January 2007

Ghost

collage on canvas I colagem s/tela I 11x11cm





09 January 2007

Press Cut

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm




08 January 2007

Reading Textures

collage on paper I colagem s/tela s/ papel I 12x12cm

07 January 2007

Emergent Action

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm





06 January 2007

Sonic Feather

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm





05 January 2007

Passion

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm





04 January 2007

Remember II

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm


03 January 2007

Return

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm





02 January 2007

ooh

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm


01 January 2007

Music Lounge

collage on canvas I colagem s/tela I 10x10cm